UBEZPIECZENIA W CZASIE PANDEMII

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku nasze standardowe ubezpieczenia, będące częścią zakupywanego przez klienta pakietu usług turystycznych, będą zawierały rozszerzoną opcję ochrony przed skutkami zachorowania w trakcie imprezy na covid-19 lub wykrycia u uczestnika imprezy zakażenia koronawirusem i związanego z tym skierowania na kwarantannę poza granicami kraju.

Oznacza to, że ubezpieczeni będą mogli liczyć na zwrot kosztów związanych z zachorowaniem, poradą lekarską i ew. pobytem w szpitalu do kwoty 20 000 euro oraz na zwrot kosztów związanych z przymusową kwarantanną za granicą (jeśli będzie ona odpłatna) do kwoty 100 euro za każdy dzień (maksymalnie 10 dni).

Informujemy również, że od 1 stycznia 2022 biuro Eventur będzie współpracowało w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń turystycznych z firmą WIENER TU S.A.

Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że standardowe ubezpieczenia, które są obligatoryjną częścią pakietu usług turystycznych zakupywanego przez klienta w biurze Eventur, odnoszą się tylko do zachorowań nagłych. Aby zabezpieczyć się przed wystąpieniem problemów z powodu chorób przewlekłych (np. nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa), należy zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie w tym zakresie. Na życzenie klienta jest to również możliwe za pośrednictwem biura Eventur w firmie WIENER TU S.A.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń turystycznych WIENER TU S.A. znajdą Państwo poniżej:

Jest też możliwość zawarcia za pośrednictwem naszego biura umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej z powodu nagłej choroby (swojej czy bliskich), zaostrzenia choroby przewlekłej, a także innych zdarzeń losowych. Obejmuje ono wszystkich uczestników na danej umowie, czyli gdy zachoruje kolega (i otrzyma takie potwierdzenie od lekarza), będą mogli Państwo również zrezygnować z wyjazdu i otrzymać zwrot wpłaconych kwot od towarzystwa AXA/UNIQUA. Ubezpieczenie od rezygnacji należy wykupić nie później niż 35 dni przed planowaną podróżą, a jego koszt wynosi od 2,8% wartości imprezy (wariant podstawowy bez chorób przewlekłych) do 5,6% wartości imprezy (wariant obejmujący choroby przewlekłe). Naszym partnerem w tym zakresie jest towarzystwo ubezpieczeniowe UNIQA. Szczegóły takiego ubezpieczenia znajdą Państwo poniżej:Nasi konsultanci

Maciek Rogowiecki Tomasz Wieczorek

Siedziba biura

EVENTUR FISHING
ul. Roentgena 23 lok. 21, III piętro
02-781 Warszawa

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

telefon: + 48 22 894 58 12
faks: + 48 22 894 58 16