Ubezpieczenie podczas pobytu za granicą

Każdy klient wyruszający z nami na wędkarską wyprawę jest automatycznie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (do 2000 euro w Europie i 4000 euro poza Europą)) oraz kosztów leczenia za granicą KL (do 20 000 euro w Europie i 30 000 euro poza Europą) w firmie AXA S.A. Klienci nie są natomiast ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Bagaż podróży jest ubezpieczony do kwoty 200 Euro.

Dodatkowo rekomendujemy

Ubezpieczenie OC oraz od kosztów rezygnacji sugerujemy wykupić Państwu we własnym zakresie przed wyjazdem. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej kosztuje z reguły od 3 do 5% wartości imprezy i wykupić je można tylko w okresie kilku dni roboczych od momentu podpisania umowy - zgłoszenia z biurem. Polecamy je przede wszystkim Klientom udającym się na dalekie i bardziej kosztowne wyprawy (Kostaryka, Kenia, Belize, Kanada itp.). Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń w biurze Eventur Fishing. Warunki Ubezpieczenia w AXA - TUTAJ.


AXA

Siedziba biura

EVENTUR FISHING
ul. Roentgena 23 lok. 21, III piętro
02-781 Warszawa

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00

telefon: + 48 22 894 58 12
faks: + 48 22 894 58 16